fbpx

Regulamin

Facebook Instagram YouTube

I. Informacje podstawowe

 • Organizatorem zawodów jest Goswimrun.pl i firma Analogowi. biuro@goswimrun.pl 
  Dyrektor Wyścigu Jędrzej Maćkowski tel. 600872376 
  Biuro Zawodów – Anna Lis tel. 696422542
  Data: 17.09.2022
  Miejsce (start i meta): Rezerwat Koniuszanka II – Wikno
  Dystanse:

  • Główny (team i solo): 25 km (swim 4 km, run 21 km), ↑200↓200 m.
  • Sprint (team i solo) : 12 km (swim 2 km, run 10 km), ↑100↓100 m.

  Limit uczestników – 30 zespołów na dystansie long, 20 miejsc solo, 20 zespołów na dystansie sprint, 20 miejsc solo


2. Program zawodów

Program zawodów Swimrun Nidzica 2022 dostępny jest tutaj. 


3. Trasa zawodów

Szczegółowy opis trasy zawodów znajduje się tutaj:

3.1 Dla dystansu Głównego: Swimrun Nidzica Dystans Główny

3.2 Dla dystansu SPRINT i SOLO: Swimrun Nidzica Dystans Sprint i Sprint Solo

3.3 Oznaczenie trasy zostanie zaprezentowane na stronie 2 tygodnie przed startem oraz na oficjalnej odprawie. Uczestnicy mają obowiązek podążać za oznakowaniem i słuchać informacji o ewentualnych zmianach przebiegu wyścigu od odpowiednio oznaczonych osób (oznaczenie podobnie jak trasy zostanie przedstawione przed wyścigiem).

3.4 Punkty odżywcze zostaną rozlokowane na trasie zarówno dystansu GŁÓWNEGO jak i SPRINTU. Będą wyposażone w zależności od pogody – w wodę, owoce, słone przekąski, ciepłe napoje.

3.5 Punkty medyczne zostaną rozlokowane na trasie biegu zarówno na lądzie jak i wodzie. W miejscach wejścia do wody każdy wolontariusz będzie wyposażony w prostą apteczkę pierwszej pomocy. Karetka pogotowia – stać będzie na plaży w Wiknie. Wszelkie kontuzje, złe samopoczucie zgłaszamy ratownikom na wodzie i wolontariuszom na punktach.


4. Zasady rywalizacji

4.1 Trasę startu głównego pokonujemy w dwuosobowych teamach i solo. Teamy nie mogą rozdzielić się na odległość większą niż 10 metrów. Sędziowie zawodów, będą zwracali na to uwagę. 2 uwagi od sędziego to 5 min kary czasowej doliczanej do końcowego wyniku. Uwaga trzecia równa się dyskwalifikacji. Team może składać się z dwóch mężczyzn, dwóch kobiet lub pary mieszanej.

4.2 Klasyfikacja prowadzona będzie zgodnie z kolejnością na mecie zespołów w kategoriach MM, FF, MIX.

4.3 Przez cały czas trwania obu wyścigów poruszamy się z niezmienionym ekwipunkiem. To co zabieramy na starcie, musimy mieć też na mecie.


5. Wyposażenie

5.1 Wyposażenie obowiązkowe:

 • Pianka pływacka (w przypadku uzasadnionego startu bez pianki zawodnik zobowiązany jest do korzystania z pull-buoya lub bojki asekuracyjnej!)
 • Buty
 • Bojka wypornościowa – tzw. „ósemka” (nieobowiązkowa, jeśli ktoś płynie w jakiejkolwiek piance)
 • Gwizdek (każdy z uczestników)
 • Narzutki startowe przekazane przez organizatora, ubrane na wierzchu przez cały czas trwania wyścigu – zwrotne na mecie
 • Czepek na głowie na odcinku pływackim – zakupiony przy zapisach u organizatora (25 zł) lub własny czepek w kolorze wskazanym przez organizatora (dystans długi – czepki czerwone lub pomarańczowe, sprint w parach czepki białe lub niebieskie.)
 • Okularki pływackie
 • Pojemnik na wodę: sylikonowy kubek lub miękki bidon typu flask (na punktach odżywczych nie będzie jednorazowych kubków! Jeśli nie będziesz miał swojego naczynia na wodę, nie zostaniesz obsłużona/y)
 • Ubezpieczenie od udziału w sportach wysokiego ryzyka (wystarczy jednodniowe przypadające na dzień zawodów)

5.2 Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:

 • Pianka pływacka
 • Pas i linka holownicza, której można używać w trakcie wyścigu zarówno na wodzie jak i na lądzie
 • Łapki pływackie
 • Bojka asekuracyjna – typu „pamela”
 • Wszystkie materiały wypornościowe nie mogą przekraczać powierzchni większej niż 100 cm x 60 cm
 • Żele energetyczne
 • Płetwy o maksymalnej dopuszczonej długości do 15 cm – mierząc od dużego palca do końca płetwy

5.3 Wyposażenie będzie wyrywkowo sprawdzane przed startem lub na mecie. Nieposiadanie, któregoś z elementów obowiązkowych równoznaczny jest z dyskwalifikacją.


6. Bezpieczeństwo

6.1 Ze względu na specyfikę wyścigu udział w zawodach niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Organizatorzy przykładają do zapewnienia bezpieczeństwa szczególną wagę, zapewniając większe niż przepisowo wymagane zabezpieczenie wodne i medyczne na trasie. Zgadzając się na start, co potwierdzasz zapisem na zawody, przyjmujesz do wiadomości oraz akceptujesz następujące fakty:

6.2 Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.3 Trasa pływacka zabezpieczona będzie przez WOPR Ełk.

6.4 Każdy z uczestników ma obowiązek zakupienia ubezpieczenia na okazję udziału w zawodach sportowych o podwyższonym ryzyku. Okazanie polisy w biurze zawodów jest jednym z warunków odebrania pakietu startowego. Koszt tego typu polis na jeden dzień waha się między 15 a 35 złotych.

6.5 Organizator posiada ubezpieczenie OC.

6.6 Pomagaj i wspieraj swojego partnera. Do mety musicie dotrzeć razem. Swimrun to sport zespołowy.

6.7 Jeśli u innych zespołów widzisz wyczerpanie fizyczne lub inne niepokojące objawy, poinformuj o tym jak najszybciej osoby, zabezpieczające trasę.

6.8 Postaraj się dobrze ocenić swoje samopoczucie. Jeśli jest bardzo złe, podejmij odpowiedzialną decyzje o przerwaniu wyścigu i niezwłocznie poinformuj o tym organizatora. Opuszczanie wyścigu bez poinformowania służb organizatora, grozi obciążeniem kosztami ewentualnej akcji ratunkowej. Zejść z trasy można tylko na którymś z punktów zmian woda/ląd – ląd/woda.

6.9 Organizator lub przedstawiciel służb medycznych może wydać zakaz kontynuowania wyścigu dla danego zespołu, jeśli któryś z zawodników jego zdaniem nie jest zdolny do dalszej rywalizacji lub jego stan zagraża jego zdrowiu lub życiu. Wówczas zespół zobowiązany jest oddać swoje numery startowe i nie może kontynuować wyścigu.

6.10 W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.


7. Skargi, kary, dyskwalifikacje, odwołania od kar i dyskwalifikacji

7.1 Dyskwalifikacja może zostać nałożona na zespół gdy:

 • Pokonuje trasę na skróty, poza oznaczeniami organizatora.
 • Któryś z uczestników porzuca ekwipunek na trasie, otrzymuje fizyczną pomoc od kibicujących lub supportujących na trasie.
 • Pozostawia jakiekolwiek śmieci podczas rywalizacji poza punktami odżywczymi.
 • Zespół otrzyma trzecie upomnienie od sędziego zawodów, związane z nietrzymaniem maksymalnej 10 m. odległości od drugiego członka zespołu.
 • Sędzia główny zawodów po wniesieniu skargi na konkretny zespół przez dwa inne zespoły uczestniczące w wyścigu uzna jej zasadność.

7.2 Kary czasowe mogą zostać nałożone na zespół gdy:

 • Członkowie zespołu rozdzielają się od siebie na odległość większą niż 10 metrów – 5 min. Zespół może dostać 2 upomnienia – 3 upomnienie równoznaczne jest z dyskwalifikacja. Kara czasowa doliczana jest do wyniku końcowego i zaznaczana na liście wyników.
 • Sędzia główny zawodów po wniesieniu skargi na konkretny zespół przez dwa inne zespoły uczestniczące w wyścigu, uzna jej zasadność. Przewidywane kary czasowe dodawane do wyniku końcowego to 5 minut i ich wielokrotność.

7.3 Odwołania od kar i dyskwalifikacji należy składać pisemnie w biurze zawodów najpóźniej do 30 min. od ich ogłoszenia na tablicy ogłoszeń wywieszonej w biurze zawodów lub 30 min. po zakończeniu zawodów przez dany zespół.

7.4 Odwołania od kar i dyskwalifikacji zawierać muszą – numer i nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana zespołu zdyskwalifikowanego, opis sytuacji spornej widzianej oczami zespołu z określeniem, gdzie miała miejsce oraz podpis obu członków zespołu.

7.5 Spór rozstrzyga ostatecznie sędzia główny zawodów, w postaci Dyrektora Wyścigu, kierując się zasadami fair play. Jego decyzja nie podlega dyskusji i jest ostateczna.

7.6 Skargi należy składać pisemnie w biurze zawodów do 30 min. od ich ukończenia.

7.7 Skargi zawierać muszą – numer i nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana zespołu skarżącego. Numer zespołu skarżonego. Opis sytuacji spornej widzianej oczami zespołu wnoszącego skargę, z przybliżeniem miejsca, gdzie miała ona miejsce. Podpis obu członków zespołu i ewentualne wskazanie numerów innych zespołów, które mogły być świadkami sytuacji.

7.8 Sędzia po konsultacjach ze wskazanymi w skargach zespołami, podejmuje ostateczną, zgodną z zasadami fair play decyzję, która nie podlega dalszej dyskusji.

7.9 Wniesienie jakiejkolwiek skargi przeciwko innemu teamowi lub odwołania się od decyzji sędziego wiąże się z wniesieniem opłaty wysokości 50 zł., która później zostanie przekazana przez organizatora na cel charytatywny lub pożytku publicznego. O czym organizator poinformuje na swoich stronach.


8. Pomiar czasu i limity

8.1 Pomiar czasu dokonywany będzie analogowo oraz na podstawie odczytu kamer.


9. Zapisy

9.1 Do startu w imprezie SWIMRUN NIDZICA dopuszczone są osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają umiejętność pływania w wodach otwartych. W drodze wyjątku organizator może dopuścić do wyścigu osoby młodsze, po otrzymaniu zgłoszenia przez Klub Sportowy, z rekomendacją do startu trenera zgłaszanego zawodnika; zgody jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz po przedstawieniu aktualnych badań lekarskich, obowiązkowych dla zawodników Klubów Sportowych. Osoby niepełnoletnie będą startowały Poza Konkursem. Jeśli uzyskany przez nie czas będzie gwarantował podium, wówczas zawodnik ten zapraszany jest do dekoracji, ale miejsce na podium dubluje się, tak by stał na nim też zawodnik pełnoletni, zgłoszony w na podstawie zwykłej ścieżki zapisów.

9.2 W przypadku startu na dystansie Głównym – wymagane jest udokumentowanie ukończenia dowolnych zawodów pływackich lub triathlonowych, których dystans pływacki wynosił minimum 1 km. Jeśli zawodnik potrafi pływać, ale nie brał udziału w zawodach na wymaganym dystansie, może próbować udowodnić organizatorom swoje umiejętności w inny sposób. Organizatorzy będą losowo weryfikować zawodników.

9.3 Zgłoszenie i wpłata wpisowego jest ostateczna – nie ma możliwości zwrotu wpisowego.

9.4 Do dnia 05.09.2022 istnieje możliwość zamiany jednego z członków zespołu bezpłatnie. Po tym terminie zamiana zawodnika jest płatna i wynosi 50 złotych. Nowy uczestnik musi spełnić wszystkie wymogi podane w regulaminie.

UWAGA! Po 06.09.2022 możliwa jest wymiana tylko zawodników tej samej płci! Nie gwarantujemy jednak odpowiedniego rozmiaru koszulki.

9.5 Zapisy ruszą 15 czerwca 2022 r. obsługiwane są przez Profesjonalny Pomiar DoStartu.pl


10. Pakiet startowy

• Koszulka z numerami startowymi tzw. „bib race” – (zwrotna na mecie – możliwość wykupu w cenie 35 zł) 
• Czepek pływacki – tylko w przypadku zakupu podczas zapisów (25 zł)!
• Posiłek regeneracyjny po wyścigu
• Ewentualne podarunki od sponsorów


11. Opłaty startowe

Główny ( start w teamch i solo): 25 km (swim 4 km, run 21 km), przewyższenie 200 m..

do 10.07.2021 270 zł za uczestnika / 540 zł team

od 15.08.2021 300 zł za uczestnika / 600 zł team

od 06.09.2021 325 zł za uczestnika / 650 zł team

 

SPRINT (start w teamch i solo) : 12 km (swim 2 km, run 10 km), Przewyższenie 100 m

do 10.07.2021  180zł za uczestnika / 360 zł team

od 15.08.2021 200 zł za uczestnika / 400 zł team

od 06.09.2021 225 zł za uczestnika / 450 zł team

Opłaty startowe przyjmowane są na konto firmy:

ANALOGOWI
Brzezie 1, 27-225 Pawłów NIP 6572275238 
Nr konta w mBANK 52 1140 2004 0000 3002 8090 6189

W tytule przelewu wpisujemy „Nazwa zespołu – Swimrun Nidzica”


12. Rejestracja na zawody

Link do rejestracji: https://dostartu.pl/swimrun-nidzica-2022-goswimrun-pl-v6961


13. Klasyfikacje

Klasyfikacje będą prowadzone w kategoriach

 • LONG – TEAMY MĘSKIE, TEAMT KOBIECE, TEAMY MIESZANE (MM, FF, MIX)
  SPRINT- TEAMY MĘSKIE, TEAMT KOBIECE, TEAMY MIESZANE (MM, FF, MIX)
  SOLO MARZENIE O SWIMRUNIE – MĘŻCZYŹNI, KOBIETY (bez kategorii wiekowych!)

W swimrunie nie prowadzi się klasyfikacji wiekowej, zatem zawodnicy mogą łączyć się w zespoły bez względu na wiek.


14. Zasady ogólne

14.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy nawet w dniu wyścigu ze względów bezpieczeństwa. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach. Oznakowanie trasy w takim przypadku będzie poprowadzone zgodnie z modyfikacją.

14.2 Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

14.3 Organizator zaleca uczestnikom wykonanie badań lekarskich potwierdzających zdolność do udziału w zawodach.

14.4 Uczestnicy odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone na terenie bazy zawodów.

14.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach organizator będzie informował na stronie internetowej. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.


15. Ochrona danych osobowych

15.1 Dane osobowe uczestników Swimrun Nidzica 2022 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

15.2 Dane osobowe uczestników Swimrun Nidzica 2022 będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności, z której szczegółami możesz zapoznać się tutaj

15.3 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Swimrun Nidzica 2022 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

15.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia pisząc o tym na adres biuro@goswimrun.pl

15.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Swimrun Nidzica 2022. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres pocztowy lub mailowy Organizatora.

15.6 Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

15.7 Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.